Budżet cz.2

1 Cze 2014

 

W tegorocznym budżecie zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

 1. Wykup nieruchomości położonej w m. Słostowice i Pudzików wraz ze stacją i siecią wodociągową oraz sieci wodociągowej Wola Kotkowska – 123 971,45 zł
 2. Wykonanie odcinka linii wodociągowej w obrębie geodezyjnym Słostowice w m. Paciorkowizna – 7 000,00 zł
 3. Budowa chodnika w Kletni na ul. Przedborskiej: 70 000,00 zł
 4. Budowa chodnika w Kocierzowach – 10 000,00 zł
 5. Budowa chodnika w Gomunicach – ul. Armii Krajowej – 80 000,00 zł
 6. Nabycie dz. 1797 w Pudzikowie – 7 000,00 zł
 7. Zakup działki w m. Karkoszki pod drogę gminną – 10 000,00 zł
 8. Zakup oraz instalacja urządzeń centralnego zasilania awaryjnego – 25 000,00 zł
 9. Dotacja celowa na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chrzanowice – 11 000,00 zł
 10. Zakup klimatyzatorów grzewczych na salę OSP Piaszczyce – 9 000,00 zł
 11. Wykonanie podłogi antypoślizgowej w SP w Gomunicach – 55 000,00 zł
 12. Zakup obieraczki do ziemniaków – 8 000,00 zł
 13. Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Gomunicach wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych – 80 000,00 zł
 14. Projekt adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia pracowni rehabilitacyjnej – 20 000,00 zł
 15. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mglistej – 60 000,00 zł
 16. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Kletnia przy ul. Przedborskiej – 20 000,00 zł
 17. Zakup beczki asenizacyjnej – 10 000,00 zł
 18. Zakup samochodu ciężarowego – 57 000,00 zł
 19. Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup koparko – ładowarki – 43 000,00 zł
 20. Budowa świetlicy wiejskiej w Chruścinie – 65 000,00 zł
 21. Zakup altany w Kolonii Borowiecko – 4 000,00 zł
 22. Zakup huśtawki na plac w Wojciechowie – 5 000,00 zł
 23. Zrezygnowano z wykonania fitnesparku dla dzieci i dorosłych w Gomunicach – 16 700,00 zł
 24. Wykonanie dokumentacji przyłączenia gazowego do budynku OSP w Słostowicach – 1 400,00 zł
 25. Wykonanie boiska do piłki nożnej Nr 305/2 obręb Kletnia.

W sumie jest to: 793 512,89 zł.

Są to wartość szacunkowe, faktyczne koszty wynikać będą z ofert. Kwota ta może więc ulec zmianie.

Wydatki bieżące:

Często mówi się, że oświata stanowi największy wydatek w naszym budżecie. Wszystkie wydatki budżetowe to kwota 15 126 486,11 zł a wydatki na oświatę stanowią blisko połowę tej kwoty. Przytaczam więc informacje z budżetu o kosztach ponoszonych na szkoły:

Oświata i wychowanie: 7  409 908,44 zł, w tym:

a) szkoły podstawowe – 3  715 993,00zł ( na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, usług remontowych , remont podłogi – 374 900,00 zł )

b) oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 343 634,00 zł

c) przedszkola – 847 672,44 zł ( na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wydatków inwest. 150 015,44 zł)

d) gimnazja – 1 620 550,00 zł ( na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, usług remontowych – 35 000,00zł)

stołówki szkolne i przedszkolne – 540 550,00 zł ( na zakup materiałów 4000,00 oraz obieraczka do ziemniaków – 8 000,00zł)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 270 857,76 zł

W tym świetlice, domy i ośrodki kultury – 93 000,00 zł: świetlica w Chruścinie – 65 000,00 zł, pozostała działalność – 37 857,76 zł

 

Wydatki na gospodarkę komunalną:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 044 000,00 zł

W tym zakłady gospodarki komunalnej – 110 000,00 zł oraz dotacja celowa 43 000,00 zł

 

I kilka dużych wydatków:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7 659 988,71 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 1 761 500,00 zł

 

 

 

Dodaj komentarz

 • Asia do zadowolonego: A skąd taka wspaniała wiadomość -gdzie o tym napisali [...]
 • zadwolony: Najważniejsze, ze mamy pieniążki na Wojska Polskiego :) małymi krokami do przodu ! :) [...]
 • !!!: Sporny artykuł opublikowany na portalu internetowym twojegomunice.pl ma wydźwięk nieprzychylny dl [...]
 • absurdy Gomunic: Żałosne jest to że mieszkańcy po raz kolejny dają się zmanipulowac,może to już taka przypad [...]
 • Paweł Gębicz: Jak w Gomunicach będzie ładnie to wtedy zastanowię się i może odpuszczę, póki co jest jeden w [...]

Ankieta

Statystyki odwiedzin

 • 238352Gości razem:
 • 7Gości dzisiaj:
 • 1910Gości miesięcznie:
 • 87Gości dziennie:
 • 0Goście obecnie online: