Minął rok 2013 – czy to był czas stracony?

12 Lut 2014

Czas na małe podsumowanie

Ostatni rok w naszej gminie nie przyniósł zasadniczych zmian.

W woli sprawiedliwości trzeba jednak przyznać ,że poczyniono realizację kilku niewielkich projektów, między innymi wykonano odwodnienie w Chrzanowicach na ulicy Narutowicza oraz rozpoczęto budowę Świetlicy Środowiskowej w Chruścinie – niestety to już chyba wszystkie sukcesy obecnego Wójta w minionym roku.

Nowy samochód ?

Tak – ale dla Strzałkowa.

Dla naszych strażaków stary z 1998r.

Koszty dla gmin

Gmina Radomsko na zakup nowego samochodu o wartości
650 000zł wydała 160 000zł

Gmina Gomunice na zakup starego samochodu o wartości
200 000 zł wydała 180 000zł

Jak to możliwe?

Gmina Radomsko wydała 160 000zł dla swoich strażaków z OSP Strzałkowie, pozostałe środki otrzymali od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie – 150 000zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 80 000zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 259 296zł w sumie ok. 650 000zł

Gmina Gomunice wydała 180 000zł pozostałe środki 20 000zł pozyskane zostały od Kompani Węglowej z Katowic.

Jaka jest różnica między Gminą Gomunice ,a Gminą Radomsko? Czy można było poczekać i zakupić nowy samochód dla OSP Gomunice.

TAK! Można było rok poczekać i doprowadzić do zakupu nowego samochodu, skorzystać z wiedzy i doświadczenia prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie, który to prezes pracuje w Urzędzie Gminy Gomunice i z pewnością chętnie pomógłby panu Wójtowi pozyskać nowy samochód dla naszych strażaków.

Jaki Gospodarz?

Wójt podpisał ugodę przedsądową pomiędzy gminą Gomunice a Związkiem Gmin Wiejskich w Kleszczowie. Na mocy tej Ugody Wójt zobowiązał się do odkupienia wodociągów i ujęć wody od Związku Gmin Wiejskich w Kleszczowie za kwotę ok. 300 000 zł.

Na początek trochę historii:

W roku 1990 na mocy uchwały nr VI/32/90 Rady Gminy Gomunice, przyjęto statut Związku Gmin Wiejskich w Kleszczowie. Gmina Gomunice stała się pełnoprawnym członkiem w/w Związku. Do zadań związku należało między innymi „..Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i funkcjonowaniem sieci wodociągów i kanalizacji…”, W roku 1998 Rada Gminy Gomunice uchwałą nr. IV/12/98 postanowiła wystąpić z tego Związku.

W czasie, gdy Gmina Gomunice była pełnoprawnym członkiem Związku Gmin Wiejskich w Kleszczowie, Związek ten otrzymał od Wojewody Piotrkowskiego majątek w postaci nieruchomości (ujęcia wody plus wodociągi). Gmina Gomunice występując ze związku Gmin Wiejskich w Kleszczowie, nie pozbawiła się prawa do majątku związku, gdyż w statucie czytamy:

§38

W razie wystąpienia lub usunięcia gminy ze Związku o wartości przypadającej części mienia Związku rozstrzyga Zgromadzenie stosując zasadę odpowiednio wyrażoną w §40

§40

W przypadku rozwiązania Związku jego majątek – po zaspokojeniu wszystkich wierzytelności – przechodzi na rzecz wszystkich członków związku w częściach równych.

Z powyższych paragrafów jasno wynika ,że należała nam się część majątku Związku. Podpisując Ugodę , bez próby odzyskania należnego nam udziału w nieruchomościach, Wójt postąpił nierozsądnie – pozbawił mieszkańców Gminy Gomunice praw do majątku Związku Gmin Wiejskich w Kleszczowie.

Na sesji Rady Gminy zadałem pytanie panu Wójtowi. Dlaczego nie poszedł na drogę sądową i nie walczył o majątek jaki nam się należał? – niestety nie uzyskałem odpowiedzi.

Stan Finansów

Stan finansów odzwierciedla doskonale „zaradność” obecnej władzy.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2013 to ok. 6 152 000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące)

Sam koszt związany z obsługą kredytów i pożyczek to ok.
337 000zł jest to większa kwota niż Gmina Gomunice przeznaczyła na zakup samochodu strażackiego – 180 000zł.

Mizerny udział środków zewnętrznych przy budowie kanalizacji odbija się czkawką do dnia dzisiejszego, a wzrost podatków, to chyba jedyny sposób obecnej władzy na łatanie dziury budżetowej.

Dokąd zmierza Gmina Gomunice?

Wójt Gminy powinien wykorzystywać swoją pozycję – również partyjną – aby działać dla dobra mieszkańców Gminy Gomunice. Była ku temu okazja podczas pozyskiwania środków na zakup samochodu dla OSP Gomunice. Wójt jest członkiem PSL-u ,a prezesem OSP Rzeczypospolitej Polskiej jest Waldemar Pawlak. Wykorzystując swoją „pozycję” Wójt mógł zabiegać o pieniądze z OSP RP w samej centrali, powstaje pytanie – Czy takie starania były prowadzone?

Dobrze ,gdy Wójt ma zaplecze polityczne ,ale źle gdy nie potrafi z niego korzystać.

Śmieci

W 2013r. weszła w życie ustawa śmieciowa, która przyniosła:

 • odbiór co 2 miesiące śmieci segregowanych – trzeba mieć wyjątkowo małą wyobraźnię, aby podpisać taką umowę z PGK Radomsko, co najdziwniejsze ta sama firma odbiera takie same śmieci u naszych sąsiadów co miesiąc np. w Radomsko. Odbiór śmieci co dwa miesiące to duży kłopot dla mieszkańców, a zysk dla PGK – mniej wyjazdów, mniej paliwa, mniej roboczogodzin – zadziwiająca jest dbałość naszych władz o finanse PGK. Jesteśmy jedyną gminą w okolicy w której śmieci segregowane odbierane są co dwa miesiące !!!

 

Polityka

W Gminie nie jest ważne kto jest z jakiego ugrupowania – bo w Gminie nie ma miejsca na politykę.

Nasze dzieci chodzą do jednej szkoły ,a my wszyscy niezależnie od poglądów, chodzimy po tych samych chodnikach. Warto jednak przypomnieć, że decyzja o tym kto rządzi (w Gomunicach ,w Polsce) nie zależy wyłącznie od osób chodzących na wybory, doskonałym przykładem jest gmina Gomunice i różnica zaledwie 52 głosów między kandydatami na Wójta. Na wybory nie poszło wówczas 1990 osób.

Podobnie sytuacja wygląda w wyborach do Europarlamentu – frekwencja 24% , i do Parlamentu Rzeczypospolitej – frekwencja 49%. Możemy założyć ,że gdyby poszło na wybory 30% osób tych, które nie chodzą na wybory i zagłosowało na mało znaną partię, to te właśnie osoby wywróciłyby scenę polityczną do góry nogami. Jednak z moich obserwacji, jak również z rozmów jakie przeprowadziłem, gdy zbierałem podpisy pod „Paktem Klimatycznym” (udało się zebrać wraz z ludźmi dobrej woli 853 podpisy) – wynika ,że tymi osobami kierują następujące przekonania:

 1. Mówią, że mają wszystko w „nosie,”
 2. Nie wierzą ,że są w stanie coś zmienić,
 3. Nie mają czasu na politykę.

Nie można się dziwić, ani potępiać tych osób. Bo oto w kraju, w którym miliony podpisów pod Obywatelskimi Projektami Ustaw jednym głosowaniem w Sejmie, koalicja rządząca wyrzuca do kosza (Obywatelski Projekt o Wieku Emerytalnym, Sześciolatki i wiele innych). Takie myślenie staje się coraz bardziej popularne. Należy jednak się zastanowić ,czy te osoby celowo nie są manipulowane do pozostania w domach i nie brania udziału w wyborach. Nie żyjemy na bezludnej wyspie i od polityki tak jak od podatków nie da się uciec, polityka ma realny wpływ na nasze życie, prosty przykład – wiek emerytalny 67 lat.

Najwyższą wartością dla każdego człowieka są jego dzieci, wnuki ,warto przed następnymi wyborami ,gdy powstanie chęć pozostania w domu odpowiedzieć sobie na pytanie, (które kiedyś dziecko może nam zadać): „Czy zrobiłeś coś ,aby zmienić sytuację, by żyło mi się lepiej, bym nie musiał/a wyjeżdżać z tego kraju” – przecież emigracja nie może być jedynym rozwiązaniem!!!

Dlatego zachęcam każdego do wykonania choćby małego kroku i zaangażowania się, czy to w akcje o charakterze społecznym, czy politycznym. Nie każdy musi być wolontariuszem, czy wchodzić w politykę ,ale każdy może wziąć udział w wyborach. Od tego zaangażowania zależeć będzie kierunek przemian w Gminie i Parlamencie. Czy takie przemiany nastąpią, zależeć będzie od Ciebie. Pozostając w domu możesz tylko narzekać ,ale nie możesz nic zmienić.

Nie liczy, że ktoś zrobi coś za Ciebie – uważasz ,że możesz coś zmienić masz jakąś inicjatywę po prostu zrób to.

INWESTYCJE

Rok 2014 to rok którym mogą nastąpić zmiany – jest to rok wyborów najpierw w maju do Parlamentu Europejskiego później na jesieni do Samorządu. Jak wybory to pojawią się w końcu inwestycje w naszej gminie. Oto moje propozycje dla obecnych władz: remont ulicy Wojska Polskiego, chodnik na ulicy Armii Krajowej w Gomunicach, chodnik na ulicy Przedborskiej w Kletnii, kanalizacja na osiedlu Leśnym, wymiana okien w szkole w Chrzanowicach,– może chociaż coś z tego zostanie zrobione, ile i jak? Tego nie wiem ,ale i tak będzie to sukces na miarę tej władzy.

 

14 komentarzy to Minął rok 2013 – czy to był czas stracony?

Avatar

onil

Luty 21st, 2014 at 22:20

Przerwana została zmowa milczenia i w końcu coś można się dowiedzieć
tak trzymać

Avatar

Janek

Luty 27th, 2014 at 17:56

Śmieci to śmierdząca sprawa, skąd taka łaskawość dla wykonawcy i odbiór co 2 miesiące? Nie wiem w której gminie jest takie rozwiązanie. Wiecznie problem z magazynowaniem tych worków przez 2 miesiące. U większości mieszkańców przed posesjami stoją całe kopce worków do odbioru…
Czy tak trudno było przewidzieć, że magazynowanie śmieci przez 2 miesiące będzie problemem???
A ciekawe czy Pan Wójt segreguje odpady…

Avatar

aaa

Luty 28th, 2014 at 07:21

Nie wiem czy budowę Świetlicy Środowiskowej w Chruścinie można zaliczyć do sukcesów wójta, ponieważ z tego co mi wiadomo największy udział w tym że takowa świetlica tam powstaje miał pan radny właśnie z Chruścina i to dzięki niemu a nie wójtowi cokolwiek tam się dzieje. Jeśli jestem w błędzie to proszę o wyprowadzenie mnie z niego.

Avatar

pelagia

Luty 28th, 2014 at 23:05

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ,bo i tak i nie
Zgodnie z art 30 ustawy o samorządzie gminnym
1.Wójt wykonuje uchwały rady gminy
2.Do zadań wójta należy w szczególności:
1)przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
2)określenie sposobu wykonywania uchwał
krótko mówiąc wszystko zależy od wójta, gdyby wójt nie chciał tam świetlicy to by jej nie było, lub gdyby radny nie miał odpowiednich „argumentów” na wójta to też by jej tam nie było.

Avatar

Janek

Luty 28th, 2014 at 23:44

Zgadza się. To, że w Chruścinie powstaje swietlica to układ 2 partnerów: Wójta i Radnego. Stan w jakim jest inwestycja pokazuje, że trzeba było radnego obłaskawić a zarazem pokazać mu ile to od Wójta zależy.
Bezapelacyjnie w naszej gmnie rządzi Wójt…Rada to ciało zależne od Woli Pana Wójta. Nawet jeśli coś wpiszą w budżet to Wójt wcale nie musi się kwapić z realizacją zadania. A jak radny jest grzeczny (czyt. nie pyta, podnosi rękę kiedy każą) to i jemu coś skapnie…
Z jednej strony brawo dla Chruścina, że się mieszkańcy zmobilizowali.. ale z drugiej strony – czy nie ma miejscowości, gdzie ta inwestycja miała większe uzasadnienie? Ile dzieci z okolic Chruścina będzie korzystało popołudniami?
Wot i demokracja… i samorządność …..

Avatar

Antoni

Marzec 4th, 2014 at 15:22

Cytat – „Wójt Gminy powinien wykorzystywać swoją pozycję – również partyjną – aby działać dla dobra mieszkańców Gminy Gomunice. Była ku temu okazja podczas pozyskiwania środków na zakup samochodu dla OSP Gomunice. Wójt jest członkiem PSL-u ,a prezesem OSP Rzeczypospolitej Polskiej jest Waldemar Pawlak. Wykorzystując swoją „pozycję” Wójt mógł zabiegać o pieniądze z OSP RP w samej centrali, powstaje pytanie – Czy takie starania były prowadzone?

Dobrze ,gdy Wójt ma zaplecze polityczne ,ale źle gdy nie potrafi z niego korzystać.”

z tego fragmentu wnioskuję, że jego Autor popiera poparcie partyjne…

Avatar

Paweł Gębicz

Marzec 4th, 2014 at 21:09

Jak pisałem nie żyjemy na bezludnej wyspie, jeżeli Wójt zna kogoś kogo można prosić o pomoc to dla tak słusznej sprawy jak zakup wozu bojowego dla strażaków warto z tej znajomości skorzystać, bo wszyscy na tym możemy tylko zyskać.
Podam na swoim przykładzie znam od wielu lat posła Krzysztofa Maciejewskiego i tylko dzięki dobrej współpracy z nim dzieci z Gomunic jeżdżą od wielu lat na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza w Koninie. Zdobyły tam między innymi Puchar Prezydenta POLSKI. Czy jest w tym coś złego?

Avatar

Oburzony

Marzec 5th, 2014 at 16:44

Z tymi śmieciami to skandal, w innej gminie za takie coś poleciałyby głowy. A tutaj jak zwykle – wszyscy cicho siedzą. A spróbujcie oddać śmieci wielkogabarytowe do komunalki – powodzenia życzę.
Płacimy za funkcjonowanie gminnego punktu odbioru, który jest tylko na papierze, bo nic tam człowiekowi nie przyjmą!!!

Avatar

Anonim

Sierpień 3rd, 2014 at 09:11

Panie Gębicz co pan robił ostatnie 4 lata…….

Avatar

Paweł Gębicz

Sierpień 4th, 2014 at 21:30

Jest tego sporo
wkrótce opublikuje we wpisie

Avatar

do Anonim

Sierpień 5th, 2014 at 11:54

Anonim a co Wójt robił przez te 4 lata? W końcu co roku bierze za zarządzanie gminą 120 tys zł pensji. Jego Pan kiedykolwiek pytał?
Ile ludzi się musi natyrać w robocie i nie widzi nawet ćwiartki tego.
Jakbyś pan w swojej robocie ściemniał tak jak on to już by cie dawno z roboty wywalili. Idź pan i zapytaj co wójt zrobił dziś, wczoraj, co załatwił, gdzie jechał coś załatwić, co wymyślił nowego dla gminy?
I napisz nam pan o tym tutaj.
Pan Gębicz nie wziął przez te lata ani grosza z gminnej kasy a wójt co roku oświadcza że ma pensje po ok. 120 tys co tylko w tej jednej kadencji daje PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH. A ile w sumie było kadencji. Nawet jak brał połowę tego to teraz i tak daje sumki jakich nikt z nas na oczy nie widział.

Avatar

Sławek

Sierpień 13th, 2014 at 09:19

Jaki jest poziom społeczeństwa taki jest Wójt, w innej Gminie już by Go nie było dawno, a tu robi co chce …………. i śmiech

Avatar

Re Sławek

Sierpień 13th, 2014 at 11:09

A ja znam powiedzenie, że „ryba psuje się od głowy”.
Wiele osób się przyzwyczaiło i ludzie się boją zmian. Jakoś w innych gminach wójtowie się zmieniają, nikomu świat się jakoś nie zawalił. Nie wiem skąd ten strach u nas? Przecież może być już tylko lepiej chyba????

Avatar

Jerzy

Sierpień 25th, 2014 at 06:33

Zacznijmy od tego, że to „bez”RADNI są od tego, żeby wymyślać nowe inwestycje, czy zadania do zrealizowania, a wójt ma dopilnować żeby to co jest przez nich uchwalone było zrealizowane. U Nas w gminie dzieje się zupełnie inaczej bez-radni pchają się na stołki by brać pieniądze z diet i klepać wójta po plecach i większość z nich nie robi NIC aby było w gminie lepiej. Wójt tylko za kredytami się rozgląda nie widząc tego iż można w dość łatwy sposób pozyskać fundusze z UE. Życzę mądrych decyzji i proszę o rozpowszechnianie potrzeby zmian, żeby żyło się lepiej, ponieważ gorzej być już nie może. POZDRAWIAM

Dodaj komentarz

 • Jan: Ta pogotowie nie trafi ????to co nie mają świateł w samochodzie ,ps już widzę te tłumy spaceru [...]
 • Ula: Wójt to ma pomysly [...]
 • Józef: Zachowanie typowo kodziarski nic dodać nic ująć [...]
 • Fredi: To jak nauczy się suahili to w Gomunicach będziemy mówić tak Habari ya Siku!: Dzień dobry! [...]
 • Kierowca "ERKI": Argument że pogotowie nie dojedzie to bzdura.. Jeździmy na nawigacji, plus mamy latarki i naprawd [...]

Ankieta

Statystyki odwiedzin

 • 232109Gości razem:
 • 11Gości dzisiaj:
 • 2094Gości miesięcznie:
 • 102Gości dziennie:
 • 0Goście obecnie online: