Kodeks wyborczy

20 Lis 2014

Pojawił się temat rezygnacji jednego z kandydatów. Warto zajrzeć do

Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę)

art. 473

§ 3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy więcej niż dwóch kandydatów otrzyma liczbę głosów uprawniającą do udziału w ponownym głosowaniu, o dopuszczeniu kandydata do wyborów w ponownym głosowaniu rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większą liczbę głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa – rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia wszyscy kandydaci lub pełnomocnicy wyborczy ich komitetów wyborczych.

§ 4. Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów, o których mowa w § 3, wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze, w ponownym głosowaniu bierze udział jeden kandydat.

Oznacza to, że w II turze wyborów bierze udział Pan Paweł Olejniczak. Wyborcom zostanie przedstawione pytanie, czy są za kandydaturą Pawła Olejniczaka na stanowisko Wójta. Jeżeli większość odpowie TAK, wówczas Pan Paweł Olejniczak zostanie Wójtem. Jeżeli większość odpowie NIE, to:

art 482

§ 1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 478 § 3, nie zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszono tylko jednego kandydata, gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczeń.

§ 2. Jeżeli mimo postępowania, o którym mowa w § 1, nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

§ 3. Jeżeli mimo postępowania, o którym mowa w § 1, zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

§ 4. W przypadku gdy kandydat, o którym mowa w § 3, nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

§ 5. Jeżeli w wyborach ma być przeprowadzone głosowanie tylko na jednego kandydata, gminna komisja wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, podanej do publicznej wiadomości.

§ 6. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów.

§ 7. Wyboru wójta w trybie określonym w § 2 i 4 dokonuje się według następujących zasad:

1)  prawo zgłoszenia kandydata na wójta przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu rady,

2)  zgłoszenie kandydata na wójta musi mieć formę pisemną,

3)  radnemu przysługuje prawo poparcia w zgłoszeniu tylko jednego kandydata.

§ 8. Do kandydata na wójta wybieranego w trybie, o którym mowa w § 2, 4 i 7, stosuje się art. 472 oraz odpowiednio art. 479.

§ 9. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w § 2 i 4, rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów Prezes Rady Ministrów wyznacza, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, osobę pełniącą obowiązki wójta do końca kadencji.

91 komentarzy to Kodeks wyborczy

Avatar

Stefan

Listopad 20th, 2014 at 16:26

Jakby Wójt zrezygnował to byłaby to jego pierwsza właściwa decyzja

Avatar

brat wójta

Listopad 20th, 2014 at 18:06

Witajcie! 99 procent chce zmian i przyszpieszenia rozwoju naszej gminy. Nie chcemy tylko podziwiać inne gminy CHCEMY BYĆ DUMNI ŻE MIESZKAMY W GMINIE GOMUNICE

Avatar

aa

Listopad 20th, 2014 at 19:01

dlaczego nikt nie widzi co zostało zrobione? Wiadomo, że kanalizacji, wodociągu, gazyfikacji nikt nie widzimy itp no cóż ale jak zostały pomalowane bloki wszyscy się zachwycają. Szkoda, że p. Olejniczak nie pozyskał pieniędzy na ten cel tylko wziął POŻYCZKĘ, którą będziemy spłacać przez kilkanaście lat!!! Szkoda również,że zatrudniając sprzątaczkę nie wystąpił do PUP o dofinansowanie na zatrudnienie osób bezrobotnych a w ciągu roku czyni to dużą kwotę, którą musimy pokryć płacąc czynsz przecież to nasze pieniądze. Dlaczego wieczorami brak ciepłej wody??? P. Olejniczak – dyktator. dobrze, że w tym roku były wybory,to i ogrzewanie było włączone a nie jak w roku ubiegłym marzliśmy.P. Olejniczak chce pozyskać pieniądze na remont dróg (ulotka) ale śmieszne!

Avatar

pleba

Listopad 20th, 2014 at 20:30

Ale by wyciął numer gdyby zrezygnował, a w głosowaniu tak czy nie wynik może być różny

Avatar

włos się je(rz)y

Listopad 20th, 2014 at 20:32

aa – powiedz coś więcej na temat niedogrzanych mieszkań? Ktoś się z mieszkańców skarżył? Są jakieś pisma na to?

Avatar

brat wójta

Listopad 20th, 2014 at 21:41

Leży Jerzy na wieży i nie wierzy że mu się (cenzura) jeży

Avatar

marek

Listopad 20th, 2014 at 23:02

Do aa – jeśli jesteś mieszkańcem/mieszkanko – bo tak się niby dobrze orientujesz to znaczy ze nie chodzisz na walne, tam jasno było wszystko na temat ocieplenia a nie malowania powiedziane. Nie wiem ile tu mieszkasz ale ja pamiętam czasy poprzedniego prezesa i ankiety czy zgadzam się na sprzątaczkę za 5 zł więcej do czynszu za miesiąc. Olejniczak takich ankiet nie robił i masz czysto na klatce w tej samej kwocie czynszu. Skąd tez wiesz ze nie kontaktował się z up? tak samo to wiesz jak ja. Ciekawie tez piszesz o brakach cieplej wody. Ciekawy jestem czy to zglaszales/laś bo w moim bloku jej nie brakuje. Jak nic grasz w drużynie wójta. Ciekawe bo kilka osób mieszkających w blokach dzięki niemu ma pracę – pewnie należysz do nich…

Avatar

lol

Listopad 21st, 2014 at 10:07

Zgodzę się z przedówcą , nawet w szkole przed wyborami pojawily sie krytyki P Pawla O .Lekcja to czas nauki a nie krytykowania kandydatów ale co się tu dziwić Panie trzęsą portami

Avatar

lol

Listopad 21st, 2014 at 10:22

Co się martwicie o Wójta taki to zawsze spadnie na 4 łapy pewnie zostanie prezesem GSu i zatrudni swoją pedagogiczną i urzednicza elite w sklepach spożywczych

Avatar

brat wójta

Listopad 21st, 2014 at 13:45

Od 30 listopada wszyscy dumnie będą nosić napis na koszulce,, I love Gomunice,,

Avatar

młodamama

Listopad 21st, 2014 at 19:05

Ogólnie trzeba to ująć tak:szkoła,UG,ośrodek zdrowia robiły co chciały mając takiego szefa,który cały czas jest nieobecny,nie wymagający,liberalny…Teraz padł na nich przeogromny strach i zaczęła się wielka mobilizacja,widać to na każdym kroku!!!

Avatar

Realista

Listopad 21st, 2014 at 19:17

Ludzie opanujcie się przecież w szkole, w urzędzie,w ośrodku są ludzie, którzy kibicują z całego serca P. Olejniczakowi.

Avatar

Realista - jeszcze raz

Listopad 21st, 2014 at 19:20

i choć od kilku lat chodzą do pracy smutni – przygnębieni wierzą, ze od niedzieli ich mina się zmieni

Avatar

brat wójta

Listopad 21st, 2014 at 19:28

Jest w społeczeństwie Naszej Gminy Gomunice ogramna wiara i premedytacja zmian koniecznych dla poprawy wizerunku naszej małej ojczyzny. Olbrzymia większość wyborców wreszcie odważyła się mówić że czarne jest czarne. Już obietnice że coś zrobię po wyborach są nie wystarczające. Grupa trzymająca władzę moze przejść do historii. Wiara w rozsądek mieszkańców zwycięży. Wszyscy mający tą wiarę przekażą ją innym. I tak dalej. Victoria

Avatar

...

Listopad 21st, 2014 at 19:35

Czyli co takiego robiły?

Avatar

Tomasz

Listopad 21st, 2014 at 20:25

Idziemy oddać głos na Olejniczaka. I oby gość nas nie zawiódł. Bo za 4 lata wróci na bloki.

Avatar

@

Listopad 21st, 2014 at 20:29

Pozdrawiam wszystkich pracujących w szkole, gminie i komunalce, którzy podjęli odważną decyzję wyłamania się z szeregu. Wiem że takich osób jest sporo. Weźmy los w swoje ręce.

Avatar

młodamama

Listopad 21st, 2014 at 20:31

To,że ludzie z tzw. budżetówki są za zmianami widać po I turze;) I za to dziękujemy!!!

Avatar

brat wójta

Listopad 21st, 2014 at 21:01

co budżetówka i komunalka przeciwko? Zwolnić

Avatar

arek do Tomasza

Listopad 21st, 2014 at 21:06

A kto go tam przyjmie i po co?

Avatar

lol

Listopad 22nd, 2014 at 01:27

to że wielu pedagogów i urzędników jest za P Pawłem to ściema bo Olejniczak obiecał ze ich nie ruszy wiec jak chce zmienić gmine i oszczedzać jest to nierealne . To tak jak ze szpitalem w Radomsku jest piękny nowoczesny a ludzie i tak jadą leczyć się do Bełchatowa czy Łodzi bo ludzie pracujacy w nim są beszczelni i nie szanują innych . Tak samo jest w gminie gdyby te panie urzędniczki czy nauczycielki pracowały z wiarą i oddaniem to gmina nasza inaczej by wyglądała nawet gdyby była biedna

Avatar

brat wójta

Listopad 22nd, 2014 at 10:13

Arogancja, egoizm, brak empatii szacunku wobec innych, te cechy nie powinny występować wśród naszych pedagogów i urzędniczek

Avatar

brat wójta

Listopad 22nd, 2014 at 11:23

Zaprzepaszczono możliwość zorganizowania Dni Powiatu Radomszczańskiego-najlepszej formy promocji naszej gminy. Podobno celowo-gdyż wysoko posadowiona osoba powiedziała – co tu promować. Obraza wszystkich mieszkańców, którzy dwoją się by cokolwiek wartościowego pokazać ludziom z poza naszej gminy, żeby pomimo wszystko wywieźli stąd dobre wrażenia

Avatar

młodamama

Listopad 22nd, 2014 at 12:00

Pisałam już na tym blogu o naszej szkole,jej zacofaniu i arogancji – niestety uważam,że Olejniczak z tym nic nie zrobi,nawet jeżeli będzie ciał wydatki to szkoła i tak szkoła pozostanie kiepska!!! Zła kadra,rozdawanie godzin na lewo i prawo swoim koleżankom,wiele przypadków niedociągnięć u błędów,na które p.dyrektor mówi „nic się przecież nie stało” czy wręcz zamiata pod dywan…każdy o tym wie i każdy o tym mówi.My rodzice nie mieliśmy oparcia w Sewerynku,zobaczymy jak będzie z Pawłem O.Co nie oznacza,że wciąż nie marzymy o porządku w szkole bez chodzenia po dyrektorkach i wójtach.

Avatar

Michał

Listopad 22nd, 2014 at 12:01

Dlaczego kłamiesz! Wymyslasz rzeczy, które nie miały miejsca.Nigdy taka propozycja ani nawet taki zamysł nie padł. A tak a’propos może Dożynki Prezydenckie też (oczywiście wg ciebie) miały się tu odbyć!

Avatar

brat wójta

Listopad 22nd, 2014 at 12:45

Oby tak się nie stało że wybory samorządowe 2014 będą nie sprawą narodu czy Polski, a tylko waśnie sprawą wewnętrzną kartelu okrągłego stołu i jego beneficjentów. czyli jak zwykle normalną walką o koryto, a wtedy tam nie ma nic co by było dla Polski i dla nas małych społeczności gminnych i ich mieszkańców.

Avatar

brat wójta

Listopad 22nd, 2014 at 13:24

O organizację Dni powiatu należało się w odpowiednim czasie zwrócić do powiatu, pierwszy krok do zawsze należy do gminy która wyrazi na to ochotę

Avatar

brat wójta

Listopad 22nd, 2014 at 13:44

Zasłyszałem nawet takie zdanie iż..30 listopada będzie dla Naszej Gminy od tego roku świętem, coś na kształt dnia odzyskania niepodległości

Avatar

Nauczyciel

Listopad 22nd, 2014 at 14:40

Po co komu Rada Gminy. Jest przecież Rada Pedagogiczna rozszerzyć im uprawnienia a na pewno nas nie zawiodą. Przecież doskonale kształcą nasze dzieci. Mamy pierwsze miejsce w powiecie. Mądrzy skromni ludzie niewiele zarabiający i wiecznie niezadowoleni z życia.

Avatar

Nauczyciel

Listopad 22nd, 2014 at 14:42

Cały czas za mało zarabiają.

Avatar

brat wójta

Listopad 22nd, 2014 at 18:50

Oświata pochłania największą część budżetu gminy. Osoby zatrudniane w niej winny poczuwać się do obowiązku wspierania tylko i wyłącznie pozytywnych zmian w gminie. Nie robienie nic lub co gorsza głoszenie kłamliwych treści powoduje wśród społeczeństwa oburzenie tym faktem. Tak wiele jest do zrobienia że brak zaangażowania tych sfer spowoduje załamanie koniunktury, która daje tyle nadziei naszemu społeczeństwu. W konkluzji stwierdzę iż na nich spoczywa największa odpowiedzialność za przyszłe losy gminy

Avatar

Iza

Listopad 22nd, 2014 at 19:19

Tak mało,ja za 18 godz.w tygodniu też chce tyle mieć ,i te niby nagrody za pracę w pażdzierniku ……taki dobry wujek wójt.

Avatar

pieszczoch

Listopad 22nd, 2014 at 23:04

Jakie 18 godzin? sa takie ktora pracuja o wiele, wiele wiecej ale to tylko niektore, takie wybrane…..

Avatar

pieszczoch

Listopad 22nd, 2014 at 23:08

i nagrody tez dostaja, bo przeciez ciezko – duzo pracuja
potem a stronie szkoly sie prezentuja, mozna popatrzec

Avatar

Belfer

Listopad 22nd, 2014 at 23:19

Do Iza:To trzeba było się kształcić w tym kierunku.

Avatar

mieszkaniec

Listopad 23rd, 2014 at 08:05

Jak ten Olejniczak sobie poradzi, jedyni doradcy to Olborski i Wolnicki, będzie to chyba gwiazda która szybko zgaśnie.

Avatar

aga

Listopad 23rd, 2014 at 08:15

O ile wiem,to Olborskiego niema w Radzie,a Wolnicki nie grzał krzesła i paluszków też nie wyjadał…

Avatar

aga

Listopad 23rd, 2014 at 08:19

Do Belfer może wykształcenie jest ,ale wujka wójta nie mam….

Avatar

Do mieszkaniec

Listopad 23rd, 2014 at 09:34

To wskaż innych. Morze Olejniczak to czyta i skorzysta.

Avatar

Do mieszkaniec

Listopad 23rd, 2014 at 09:38

Poza tym chyba leprze to jak Urbański z Szatkowska-Sikorska-Urbańska.

Avatar

brat wójta

Listopad 23rd, 2014 at 10:05

Niewłaściwych ludzi na niewłaściwych stanowiskach nie brakuje w naszej budżetówce i w oświacie. Dzieci i rodzice jako wskaźnik zadowolenia z ich pracy wskazuje iż nalezy poświęcić tu wiele , wiele uwagi. Wielka krzywda dla społeczeństwa jest od osób udających że cokolwiek robią i mogą zrobić. Ukrywanie tych przypadków, wobec i tak nagłaśnianych przez społeczność faktów jest tzw.zamiataniem pod dywan brudu , na którym zawsze ktoś się potknie. Zapewne istnieje potrzeba przewietrzenia tych sfer

Avatar

aa

Listopad 23rd, 2014 at 11:32

ja pracuje w szkole a wujka wójta nie mam

Avatar

...

Listopad 23rd, 2014 at 11:38

Kiepsko widzę rządy p. Olejniczaka pod dowództwem p. Olborskiego, nic uczciwie nie zrobił. Jak tak dużo zrobił dobrego to dlaczego go nie wybrali???

Avatar

mieszkaniec

Listopad 23rd, 2014 at 11:50

Idealnym rozwiązaniem byłoby połączenie sił obu Pawłów – już kiedyś ktoś o tym pisał.

Avatar

@

Listopad 23rd, 2014 at 12:05

Dyrekcja szkoły do szkoły! Im się po prostu nie chce nic robić. Po co? Kto im kazał?

Avatar

Do ...

Listopad 23rd, 2014 at 13:19

A gdzie jest napisane, że Olborski w ogóle coś zrobił. Swoją drogą dobrze, że nie wszedł do Rady. Panie Olejniczak uważaj Pan na tego Pana.

Avatar

...

Listopad 23rd, 2014 at 13:45

Ale p. Olborski ulotki p. Olejniczaka roznosi. Ciekawe czy dostanie jakiś stołek?

Avatar

brat wójta

Listopad 23rd, 2014 at 13:48

Zwracam się do wszystkich osób obdarowanych wyobraźnią i dobrą wolą.Za tydzień o tej porze być może juz będą przesądzone wyniki wyborów. Warunek jest jeden -zagłosujmy!Absencja 30 listopada to oddalanie tego upragnionego i tak długo oczekiwanego święta wolności, prawa i sprawiedliwości w naszej gminie. Słońce juz dziś świeci…

Avatar

drugi brat wójta

Listopad 23rd, 2014 at 13:54

W poprzednich wyborach głosowałem na Gębicza, teraz mam wybór jak za dawnych lat Tymiński czy Wałęsa.
Jak powiedział Klasyk nie chcę ale muszę i zagłosuję na Sewerynka

Avatar

...

Listopad 23rd, 2014 at 14:07

Ja też, boję się pana z czarną teczką

Avatar

młodamama

Listopad 23rd, 2014 at 14:24

Jak już ktoś pisał na blogu za dużo poświęcamy czasu panu Olborskiemu!!Dla niego już nie ma miejsca w naszej małej polityce,bo niby kim miałby być w UG??Jeżeli czyta p.Olborski nasz blog to taki mały apel do pana:nie da się wygrać siłą, (cenzura),dlatego panu już dziękujemy!

Avatar

brat wójta

Listopad 23rd, 2014 at 14:49

…Nie można oczekiwać zmian , robiąc w kółko to samo…Albert Einstein

Avatar

mieszkaniec Gomunic

Listopad 23rd, 2014 at 15:43

Wystarcz już „pracy” obecnego Wójta dajmy szansę innym obecny narobił długów , przyszły zanim coś zrobi musi spłacić długi naszej Gminy .
Kultura i kompetencje Urzędników pracujących w gminie mają dużo do życzenia , pracy nauczył by ich były Burmistrz Kamieńska Pan Turlejski za jego czasów petentów się szanowało a w naszej Gminie ciężko znaleźć pracownika w swoim pokoju w Gminie , prędzej by je znalazł na zakupach

Avatar

...

Listopad 23rd, 2014 at 19:24

po trupach do celu. jedna radna od pana Pawła już chodzi i opowiada że pan O nie będzie odwiedzał niektórych miejscowości bo cytuję „mieszka tam tylko patologia”. Czy takie słowa może wypowiadań kandydat na wójta???????

Avatar

lol

Listopad 23rd, 2014 at 20:57

to proszę napisać która radna bo może ma już obiecany etacik os Sewerynka i ploty roznosi

Avatar

Michał do lol

Listopad 23rd, 2014 at 22:29

Nie szarżuj słowami i swoimi urojeniami.

Avatar

lol

Listopad 23rd, 2014 at 22:38

To nie urojenia bo jak może radna grać do innej bramki to co to za radna , jeśli takich mamy mieć radnych to ja dziękuję

Avatar

brat wójta

Listopad 23rd, 2014 at 22:41

Tak czy inaczej pragmatyzm myślenia weźmie górę

Avatar

Do ...

Listopad 24th, 2014 at 12:36

„Jedna pani drugiej pani”….

Wygląda to na czarny PR ludzi, którzy boją się o swoje przyspawane do stołków „4 litery”.

Avatar

ponury

Listopad 24th, 2014 at 12:50

Ludzie !!! Jak macie głosować na wujka wójta tylko dlatego,że jest „swój”, a Olejniczak obcy- to lepiej wcale nie głosujcie.

Avatar

aga

Listopad 24th, 2014 at 13:22

Tak wyglądają ploty ,rodzinka rodzinka wujka wójta ma pietra porozstawiana w pełnej gotowości ,jeżeli wujek jest uczciwy ,to czego się obawia jeżdzi po domach rozwozi te uczciwe ulotki ,kase na wóde to są te uczciwe wybory Ludzie skończmy juz z tym i podziękujmy temu panu.

Avatar

brat wójta

Listopad 24th, 2014 at 15:07

Wyborco czy można być szczęśliwym i dumnym z naszych władz mieszkając w gminie która zajmuje 1500 pozycję na około 1550 wszystkich gmin

Avatar

ZAŻENOWANA

Listopad 24th, 2014 at 15:46

DO AGA…
ULOTKI ROZWOŻĄ OBAJ KANDYDACI. TAKIE MAJĄ PRAWO I NIC NIKOMU DO TEGO. A JAK MA SIĘ DO TEGO UCZCIWOŚĆ, O KTÓTEJ PISZESZ? CZYŻBYŚ JĄ KWESTIONOWAŁA U OBU KANDYDATÓW, BO ROBIĄ KAMPANIĘ?
DOTĄD ZAGLĄDAŁAM TU SPORADYCZNIE I BYWAŁAM ZAŻENOWANA. ALE TERAZ WIDZĘ,ŻE NIEKTÓRZY POSUWAJĄ SIĘ ZA DALEKO. PAMIĘTAJMY, ZE ZA OSZCZERSTWA W INTERNECIE TEZ MOŻNA PONIEŚĆ KARĘ. A POJAWIA SIĘ TU WIELE NAZWISK OSÓB, KTÓRE AZ SIĘ DZIWIĘ,ŻE JAKOŚ TO TOLERUJĄ. LUDZIE, TROCHĘ OPANOWANIA W OSĄDACH WAM ŻYCZĘ. ZA CHWILĘ BĘDZIE PO WYBORACH, A NIESMAK POZOSTANIE.

Avatar

Anonim

Listopad 24th, 2014 at 16:45

ale chyba sam wójt nic nie może zrobić. Jeżeli mieszkańcy nastawieni są anty. Wójt pozyskał pieniądze na termomodernizację w budynku UG i podpisał umowę z WFOS na dofinansowanie w kwocie 500 tyś SZKODA, ŻE TEGO NIE WIDZIMY

Avatar

lol

Listopad 24th, 2014 at 21:23

do zażenowanej , nie zgadzam sie ponieważ osoba która zostaje wybrana do rady gminy staje się osobą publiczną i mamy prawo osądzać prace tej osoby .Pewnie że gdyby były to pozytywne opinie to nikt by się nie unosił ale że wiele jest negatywnych odczuć wiec już prawda w oczy kole . Trzeba umieć przyjąć krytykę i wyciągnąć wnioski .Pozdrowienia dla byłych radnych którzy nas zawiedli

Avatar

Agatka

Listopad 24th, 2014 at 21:37

A ja słyszałam, że to ostatni rok Szkoły w Chrzanowicach, Wolnicki podobno ma zostać przewodniczącym, Olborski wice Wójtem i mają dokończyć to co się nie udało tzn. aby szkołę w Chrzanowicach przejęło stowarzyszenie z Chruściana. Ciekawe czy im się uda.

Avatar

agag

Listopad 24th, 2014 at 23:34

Wiem, że radni czy wójt to osoby publiczne, ale rzucacie tymi nazwiskami na lewo i prawo, czasem należałoby pomyśleć zanim klepnie się „enter”, czytałam te Wasze wypowiedzi i powiedzcie mi czemu służy to Wasze wzajemne obrzucanie się błotem. Są zwolennicy Pana Sewerynka i są zwolennicy Pana Olejniczaka, więc zamiast pisać te wszystkie oszczerstwa, plotki i ploteczki idźcie po prostu 30 listopada do lokali wyborczych i wybierzcie tego „swojego wójta”, a do Pana Pawła Gębicza mam pytanie dlaczego nie zamknie Pan tego bloga, trzyma Pan go po to, żeby zobaczyć jak ludzie którzy nazywają się inteligentnymi plują i obmawiają innych ??? Po co to Panu ??? Przecież tutaj nie można przeczytać nic konkretnego !!!

Avatar

Paweł Gębicz

Listopad 25th, 2014 at 07:08

Jest to jedyne miejsce gdzie jak ktoś już zauważył można się w sposób swobodny wypowiedzieć. Posty bardzo obraźliwe od zawsze nie są publikowane

Avatar

MłodziGomunice

Listopad 25th, 2014 at 09:19

Usłyszycie kawałek czegoś i robicie z tego niewiadomo co. Pozyskujcie prawdziwe informacje i dopiero debatujcie. Czemu sami nie kandydowaliście jak macie tak wiele do powiedzenia?
Panie Olejniczak – głosujemy na Pana!!!
Panie Wolnicki – Pan się nie poddaje, wielki szacun dla Pana.
Ludzie – Zagłosujcie rozsądnie, a nie kłapiecie dziobami….

Avatar

młodamama

Listopad 25th, 2014 at 10:04

Agag,nie wchodź proszę,jeżeli Ci się nie podoba.U nas w Gomunicach,jak cokolwiek proponujesz czy krytykujesz głośno to już masz przechlapane…Nie mówiąc o różnych tajemnicach wręcz państwowych i błędach oraz antydziałaniach władzy lokalnej,której poznałam dzięki temu blogowi.

Avatar

Iza

Listopad 25th, 2014 at 12:06

w tej gminie musi rządzić właśnie,ktoś trochę obcy ponieważ tym sposobem skończy się kolesiostwo i nepotyzm gminny,takim kandydatem jest teraz PAWEŁ OLEJNICZAK i koniec kropka.

Avatar

brat wójta

Listopad 25th, 2014 at 12:47

Wspaniałe zjawisko atmosferyczne. Ilekroć wymieniane jest nazwisko Olejniczak, zaczyna świecić słońce 🙂

Avatar

Piotrek

Listopad 25th, 2014 at 13:47

No właśnie zacznijcie rozmawiać normalnie jak wesprzeć człowieka, mówię o Pawle O.
Podpowiadajcie, służcie radą. Wspierajcie tych nowych radnych których wybraliśmy. Jest ogromna szansa aby coś zmienić. Nie obrzucajcie się błotem. Oddajcie głos 30 listopada a na pewno coś się zmieni. Panie Pawle G. niech to forum stanie się fachowe, co do kierunków rozwoju naszej gminy.

Avatar

Andrzej

Listopad 25th, 2014 at 14:51

Promuje pan Pawła Olejniczaka.A przecież jak on zostanie wójtem to zajmie to stanowisko na wiele lat.W pana interesie jest promowanie pana Sewerynka, bo za 4 lata może być nowe rozdanie,w którym miałby pan znowu szansę.Chyba się pan w tym wszystkim pogubił.

Avatar

Anonim

Listopad 25th, 2014 at 15:24

promujmy p. Sewerynka- naprawdę trzymam kciuki.

Avatar

Piotrek

Listopad 25th, 2014 at 17:00

Anonim

promujmy p. Sewerynka- naprawdę trzymam kciuki.

Pogięło Cię, już do reszty?

Przepraszam za słownictwo, ale jak widzę takie wpisy za panem S. to aż mi się scyzoryk w kieszeni otwiera.
Niech raz na zawsze ten darmozjad zniknie z U.G

Avatar

Asia

Listopad 25th, 2014 at 17:46

A ja już nie wiem, który lepszy , Bo co jeśli młody zadłuży gminę jeszcze bardziej tak jak zadłużył bloki. I zlikwiduje szkołę w Chrzanowicach tak jak wyciął takie piękne drzewa koło bloków.

Avatar

Anonim

Listopad 25th, 2014 at 17:52

jak w tak krótkim czasie zadłużył bloki to już widzę zadłużenie gminy po 4 latach, będziecie tęsknić za p. Sewerynkiem

Avatar

Dorotka

Listopad 25th, 2014 at 18:08

Najbardziej jestem ciekawa zachowania się ludzi glosujących na Gębicza bo z jednej strony chcą rozwoju – powinni głosować na Olejniczaka z drugiej strony jeśli naprawdę widzą Gębicza jako Wójta to powinni głosować na Sewerynka. Ciekawa jestem jak to wszystko wyjdzie.

Avatar

...

Listopad 25th, 2014 at 18:35

Słusznie, p. Pawle czy nie lepiej poprzeć p.Sewerynka???

Avatar

@

Listopad 25th, 2014 at 18:39

Zwolennicy Pawła Gębicz, będą głosować na P.Olejniczaka. Pan Sewerynek 4lata temu otarł się o porażkę, nic go to nie nauczyło. Czy na emeryturę.

Avatar

lol

Listopad 25th, 2014 at 18:45

a ja widzę czarny scenariusz wygra obecny wójt i dalej będziemy w ciemnej d……..Nie mogę uwierzyć że żyje w tak zacofanej wsi

Avatar

@

Listopad 25th, 2014 at 18:48

Do agag. Jak się blog nie podoba to trzeba wchodzić na stronę UG. Tam sobie nie podyskutujesz. Powodzenia

Avatar

@

Listopad 25th, 2014 at 18:54

Lol. Nie kracz, bo wykraczesz. Niestety ludzie myślą że już jest wszystko przesądzone ,a tu trzeba dobić sprawę. Obowiązkowo 30 na wybory.

Avatar

do ...

Listopad 25th, 2014 at 19:23

Pani … już dziękujemy. Pani już swoje wykrzyczała tu i ówdzie. Wiemy że miłość jest ślepa, ale nie powinna być naiwna

Avatar

Rycho

Listopad 25th, 2014 at 19:34

Avatar

Iza

Listopad 25th, 2014 at 21:09

Jutro będzie się lansował Sewerynek w NTL-u zapewne debata ułożona na jego strone i sms też cały PSL postawiony na nogi dyscyplina partyjna działa siła w ludziach głosujcie 30 Listopadu nie dajcie się ogłupić tym obietnicą czas na zmiany…….

Avatar

zaniepokojony

Listopad 25th, 2014 at 21:34

Czytałem ulotkę pana Olejniczaka i zastanawiający jest fakt, że otwarcie przyznaje, że przez najbliższe 2 lata nic nie będzie robił tylko brał kase z UG – niesamowity program wyborczy:)

Avatar

lol

Listopad 25th, 2014 at 22:04

Co to za piosenka same pociotki wójta, córki tych Pań pracują w szkole to jak one mają śpiewać?

Avatar

lol

Listopad 25th, 2014 at 22:08

a co ma Olejniczak robić jak długi trzeba zmniejszyć , więc lepiej aby nic nie robił przez 2 lata aby gmina stanęła na nogi a potem dopiero coś działać mi mieszkańcowi tej gminy nie są potrzebne pomniki i kolejne śmieszne ławki lub jakieś nieprzemyślane rzeczy wole placić mniej za wodę lub mniejszy podatek

Avatar

brat wójta

Listopad 26th, 2014 at 10:27

Tylko jedynie zmiany doprowadzą do szczęśliwego końca. Każdy niech rozważy czy woli mieć obskurne ulice i brak poszanowania większości postępowej naszej gminy, czy postawimy na młodość, reprezentatywność, odwagę i postępowość

Dodaj komentarz

  • Jan: Ta pogotowie nie trafi ????to co nie mają świateł w samochodzie ,ps już widzę te tłumy spaceru [...]
  • Ula: Wójt to ma pomysly [...]
  • Józef: Zachowanie typowo kodziarski nic dodać nic ująć [...]
  • Fredi: To jak nauczy się suahili to w Gomunicach będziemy mówić tak Habari ya Siku!: Dzień dobry! [...]
  • Kierowca "ERKI": Argument że pogotowie nie dojedzie to bzdura.. Jeździmy na nawigacji, plus mamy latarki i naprawd [...]

Ankieta

Statystyki odwiedzin

  • 232109Gości razem:
  • 11Gości dzisiaj:
  • 2094Gości miesięcznie:
  • 102Gości dziennie:
  • 0Goście obecnie online: