Sprawozdanie z Sesji

8 Sty 2016

W dniu 29.12.2015r. na XV posiedzeniu Rady Gminy Gomunice były rozpatrywane następujące projekty uchwał:

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 

Na jego podstawie uchwalono że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący – Pan Dariusz Dyja

Wiceprzewodnicząca – Wioletta Perczyńska

Członkowie – Wacław Urbański, Ewa Sobieraj, Agnieszka Janik

 

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Gomunice.

Na jego podstawie uchwalono że w skład komisji stałych wchodzą:

 • Komisja Budżetu, Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

  1.  Przewodniczący – Stefan Flaszka
  2. Wiceprzewodniczący – Bogdan Kopcik
  3.  Członkowie – Marek Tazbir, Zbigniew Wyżnikiewicz, Agata Tazbir
 • Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
  1.  Przewodnicząca – Edyta Szadkowska – Sikorska
  2.  Wiceprzewodnicząca – Sylwia Janowska – Kopcik
  3.  Członkowie – Jolanta Cebulska, Jan Lisiecki, Wiesław Wolnicki
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach.

 

  1. Osoba wyznaczona przez Wojewodę Łódzkiego – Elżbieta Kusideł
  2. Osoba wyznaczona przez Wójta Gminy – Grzegorz Wierzbicki
  3. Osoby wybrane spośród członków Rady Gminy – Dariusz Dyja, Jan Lisiecki, Marek Tazbir, Agata Tazbir.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie geod. Chrzanowice.

Na podstawie tejże uchwały wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości w Chrzanowicach użytkowanej przez GS na której to znajduje się sklep. Nieruchomość ta została wyceniona na kwotę 4481zł.

 •  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Na podstawie tychże projektów uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Na rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 66 tys. zł a na rozwiązywanie problemów narkomanii kwotę 5 tys. Zł.

Programy te mają mieć charakter profilaktyczny i ich głównym zadaniem jest przestrzegać młodzież na różnego rodzaju spotkaniach i pogadankach przez zagrożeniami i skutkami dotyczącymi alkoholizmu i narkomanii.

2 komentarze to Sprawozdanie z Sesji

Avatar

Zbigniew

Styczeń 10th, 2016 at 14:29

Podatki poszły w górę, więc wynagrodzenie dla wójta też za chwilę pójdzie w górę!!!!

Avatar

Piotr

Styczeń 20th, 2016 at 19:06

uchwa?a ju? nied?ugo.wójt naprawd? si? stara wi?c trzeba mu podwy?szy? wynagrodzenie- KPINA! Nie wiedzia?em, ?e Gomunice to drugi Kleszczów, ha,ha,ha. Wstydz? si?, ?e ?yj? w takiej gminie.

Dodaj komentarz

 • Jan Wiśniewski: Widziałem zdjęcia na FB u Wójta. Jedno wspólne wejście do mieszkań socjalnych. Pytanie kto bę [...]
 • Paweł Gębicz: Sprawa Kanalizacji z pewnością jeszcze wróci. Sprawa "kasy" w mojej ocenie nie istnieje z prostej [...]
 • Powstały z kolan: Panie Pawle, nie odniesie się Pan do upublicznionej przez Wójta korespondencji email z Panem Dawid [...]
 • Mieszkanka gorszych Gomunic: Dlaczego ulice w naszej gminie przypominają uzębienie człowieka, który nie dba o higienę jamy u [...]
 • abc: Oczywiście. Pasy przeciwpożarowe i zagrożenie upadku drzewa na sieć trakcyjną. Niestety nasze p [...]

Ankieta

Statystyki odwiedzin

 • 184611Gości razem:
 • 35Gości dzisiaj:
 • 2249Gości miesięcznie:
 • 131Gości dziennie:
 • 0Goście obecnie online: